[]


پرونده …و دوباره شریعتی (شهرآرا ـ نوروز ۱۳۹۷)

photo_2018-03-17_01-04-14

…و دوباره شریعتی

پرونده‌ای در باره نقش خانواده شریعتی در تحولات سیاسی و اجتماعی مشهد

منبع: روزنامه شهر آرا

تاریخ: نوروز ۱۳۹۷

 

سالنامه نوروزی روزنامه فرهنگی- اجتماعی شهر آرا چاپ مشهد به سردبیری توحید آرش‌نیا و صاحب امتیازی شهرداری مشهد پرونده ویژه‌ای را به نقش خانواده شریعتی در تحولات سیاسی اجتماعی مشهد اختصاص داده‌است. این پرونده با یادداشتی از سید مهرداد امیر کلالی، مدیر ضمائم شهر آرا تحت عنوان «یادی از سقراط خراسان» آغاز می‌‌شود. «تداوم اندیشه علی شریعتی تا امروز» نام یادداشت سوسن شریعتی است. این پرونده با مصاحبه‌هایی درباره نقش استاد شریعتی و علی شریعتی ادامه پیدا می‌کند. مصاحبه‌ها عبارتند از:

احسان شریعتی : «وارثان شریعتی‌ها»

پرویز خرسند: «دکتر شریعتی نمی‌خواست دیگران را هم فکر خود باربیاورد»

ابراهیم خدادادی: « مشی استاد شریعتی نقد مسائل سیاسی و اجتماعی با تکیه به قرآن»

دکتر سرجمعی: « قرآنی که استاد شریعتی می‌شناخت یعنی سیاست»

دکتر دل آسایی: « شیوه تبلیغ استاد با دیگر مبلغان تفاوت داشت»

رضا سلیمان نوری: « لزوم ثبت ملی بنای کانون نشر حقایق دینی»نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 4, 2018 397 بازدید       [facebook]