[]


اخراج معلم انقلاب از دانشگاه نظام – آرمان ذاکری ( ۱۳۹۶/۳/۱۴)

photo_2017-06-20_17-08-11
اخراج معلم انقلاب از دانشگاه نظام

(در پی لغو مجوز سمپوزیوم اکنون، ما و شریعتی)

آرمان ذاکری*
1- برای او تازگی ندارد، اخراج از دانشگاه؛ یک بار دیگر هم رخ داده بود؛ در انتهای دهه 40؛ ابتدا از دانشگاه مشهد اخراجش کردند و به تهرانش فرستاتند؛ به حسینیه ارشاد آمد و ظرف کمتر از سه سال، به چنان جریان اجتماعی قدرتمندی بدل شد که راهی جز تعطیل حسینیه و زندانی کردن شریعتی برایشان باقی نمانده بود. 18 ماه سلول انفرادی پاداش «استراتژی آگاهی بخشی» بود. استراتژی آگاهی بخشی که وقتی بازجوی ساواک از او پرسیده بود آیا به هنگام دستگیری اسلحه هم به همراه داشتی، پاسخ داده بود «بله، یک عدد خودکار بیک». حالا برای چندین بار از دانشگاه اخراج شده است؛ اخراج معلم انقلاب از دانشگاه نظام.

ادامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 5, 2017 367 بازدید       [facebook]