[]

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (اصفهان – خرداد ۱۳۷۷)

مسجد اعظم اصفهان ، دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

اصفهان:

۱-جمعی از روشنفکران ملی-مذهبی در مسجد اعظم اصفهان.

آقای یوسفی اشکوری

۲-انجمن اسلامی دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان.

تریبون آزاد.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (تبریز – خرداد ۱۳۷۷)

دکتر شریعتی و اندیشه دینی

تبریز:

-سمینار دو روزه با عنوان:«‌دکتر شریعتی و اندیشه دینی»؛ درانجمن اسلامی دانشگاه تبریز.

با حضور آقایان یوسفی اشکوری، فرشاد مومنی، داوود سلیمانی، هاشم آقاجری، و حسین رزمجو.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

خلاصه متن سخنرانی دکتر علوی تبار که قرار بود در دانشگاه تبریز ارائه شود

شریعتی از دیدگاه نسل جوان: دکتر فرشاد مؤمنی

عالمان دینی و حکومت دینی: آقای محسن کدیور

دین و دموکراسی در اندیشه دکتر شریعتی: هاشم آقاجری

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (اهواز – خرداد ۱۳۷۷)

شریعتی و نقد قدرت فرهنگی

اهواز:

-شورای برگزاری مناسبت های ملی –مذهبی.

با حضور آقایان یوسفی اشکوری: شریعتی و نیازهای زمانه، تقی رحمانی: «شریعتی و نقد قدرت فرهنگی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی( ایذه- خرداد۱۳۷۷)

 

روشنفکران مذهبی و جامعه مدنی

ایذه:

محفل خصوصی. با حضور تقی رحمانی: «روشنفکران مذهبی و جامعه مدنی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی( سمنان – خرداد۱۳۷۷)

نقش و رسالت شریعتی

 

سمنان:

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. با حضور آقای یوسفی اشکوری: «نقش و رسالت شریعتی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(کاشان – خرداد۱۳۷۷)

الگوهای تربیتی اسلام در اندیشه های دکتر شریعتی

 

کاشان:

-انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی.

با حضور آقای یوسفی اشکوری: «الگوهای تربیتی اسلام در اندیشه های دکتر شریعتی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(قزوین – خرداد۱۳۷۷)

 

-روح پر توان شریعتی

-استبداد و استعمار ستیزی شریعتی

قزوین:

۱-جمعی از جوانان و روشنفکران ملی-مذهبی.

با حضور خانم گوارایی :« استبداد و استعمار ستیزی شریعتی»، تقی رحمانی: «روح پر توان شریعتی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین مراسم سالگرد شهادت شریعتی(بجنورد – خرداد۱۳۷۷)

 

-حالات و ویژگی های عرفانی شریعتی

-راز جاودانگی شریعتی

بجنورد:

جمعی از دوستاداران شریعتی.

با حضور آقایان دکتر مسعودی: «حالات و ویژگی های عرفانی شریعتی»، دکتر ریحانی: «راز جاودانگی شریعتی». این مراسم با قرائت اشعار چند شاعر جوان به پایان رسید.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(دورد لرستان – خرداد۱۳۷۷)

 شریعتی و پلورالیزم دینی

 

دورد لرستان:

جمعی از نوگرایان دینی.

با حضور آقای اکبر مشایخی و با میزگردی تحت عنوان « شریعتی و پلورالیزم دینی»با حضور آقایان مراد همتی و خداداد خادم.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی( دانشگاه اراک – خرداد۱۳۷۷)

 

دانشگاه اراک : یوسفی اشکوری

اراک:

انجمن اسلامی دانشگاه اراک .

با حضور آقای یوسفی اشکوری.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)