[]


بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (تبریز – خرداد ۱۳۷۷)

دکتر شریعتی و اندیشه دینی

تبریز:

-سمینار دو روزه با عنوان:«‌دکتر شریعتی و اندیشه دینی»؛ درانجمن اسلامی دانشگاه تبریز.

با حضور آقایان یوسفی اشکوری، فرشاد مومنی، داوود سلیمانی، هاشم آقاجری، و حسین رزمجو.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

خلاصه متن سخنرانی دکتر علوی تبار که قرار بود در دانشگاه تبریز ارائه شود

شریعتی از دیدگاه نسل جوان: دکتر فرشاد مؤمنی

عالمان دینی و حکومت دینی: آقای محسن کدیور

دین و دموکراسی در اندیشه دکتر شریعتی: هاشم آقاجرینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 24, 2017 452 بازدید       [facebook]