[]


بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(دورد لرستان – خرداد۱۳۷۷)

 شریعتی و پلورالیزم دینی

 

دورد لرستان:

جمعی از نوگرایان دینی.

با حضور آقای اکبر مشایخی و با میزگردی تحت عنوان « شریعتی و پلورالیزم دینی»با حضور آقایان مراد همتی و خداداد خادم.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 27, 2017 385 بازدید       [facebook]