[]


شریعتی، معلم کدام انقلاب؟: سوسن شریعتی(1386)

images

شریعتی، معلم کدام انقلاب؟

 آیا شریعتی انقلابی بود ؟ به کدام معنا انقلابی بود ؟ در روش ؟در اهداف؟ در تفکر؟

ادامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 13, 2017 579 بازدید       [facebook]