[]


دفاع از اسلام و روحانیت : پاسخ به برقعی و دکتر شریعتی سخنگوی حسینیه ارشاد( جلد دوم)؛ محمد علی انصاری ( ۱۳۵۵)

001

دفاع از اسلام و روحانیت : پاسخ به برقعی و  دکتر شریعتی سخنگوی حسینیه ارشاد

محمدعلی انصاری: بی‌نا، قم ( چاپخانه فیض) چاپ اول ۱۳۵۵، جلد دوم ، ۲۷۱ ص وزیری.

این کتاب شامل دو بخش است بخش اول ردیه‌ای بر مکتوبات سیدابولفضل برقعی( ازص تا ص ۹۷) و بخش دوم ردیه‌ای بر دکتر شریعتی  (از ص۹۷ تا۲۶۷) در این جلد از کتاب نویسنده انتقادات خود را معطوف به نامه شریعتی به پدر اعمال می‌کند، دراین نقد نویسنده از تعابیر تند و گزنده‌ای استفاده می‌کند تعابیری همچون « ما حق داریم پدر شریعتی را بلعم و خودش را بلعم‌زاده، کثیف و خبیث بن خبیث بنامیم و بدانیم »
بعضی از عناوین : «اسلام منهای آخوند»، تهمتی بسیار بزرگ به علامه مجلسی»، «آخوندهای درباری»، «پادشاهان صفوی علما را پادشاه و خود را عامل آنان می‌دانستند»، از خواجه نصیرالدین طوسی تا آیت الله میلانی و بهبهانی»، « به کفریات کتاب کویر هم توجه فرمایید» و… است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 4, 2017 908 بازدید       [facebook]