[]


تتمة الایقاظ؛ محمدباقر شریعتی ( ۱۳۶۰؟)

001

تتمة الایقاظ

محمد باقر شریعتی: قم، بی‌نا، [۱۳۶۰؟]، ۳۳۱ ص وزیری.

 

کتاب حاضر تکمله ایست بر نقد شریعتی در کتاب ایقاظ البشر باعلام الخطر نوشته همان نویسنده با عنوان تتمةالایقاظ . نویسنده از طلاب حوزه علمیه هستند و کتابشان را در رد افکار شریعتی نوشته اند. نقدهای نویسنده در باره ولایت و روحانیت و تفسیر شریعتی از احکام دینی است. برای مثال ایشان بخشی از سخنان شریعتی را که در نقد نماز و روزه و عزاداری سنتی است ملاک قرار داده و آن را نفی اصل نماز و روزه و غیره تعبیر می کند.
کتاب گاه به زبان فارسی و گاه به زبان عربی نگاشته شده است. عناوین بخشهای از کتاب عبارت است از : «نقدی از کتاب امت و امامت»، «تناقض گویی شریعتی»، دفاع از علمای شیعه»،« رنجش علما از شریعتی » ، « اسلام منهای آخوند»، «اشکالاشریعتی در باره عزارداری و جواب آن»، «ناآگاهی شریعتی از اساس دین و ولایت»، «شریعتی و ژان پل سارتر بهودی»،«پاسخ از اهانت به مجتهدان»، «یاوه‌های کتاب کویر».( برگرفته از کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی، به کوشش محمد اسفندیاری)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 1, 2017 316 بازدید       [facebook]