Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


Louis Massignon لویی ماسینیون ( ۱۸۸۳-۱۹۶۲)

467-548-1389-11-24-10-6-42-B045

Louis Massignon لویی ماسینیون ( ۱۸۸۳-۱۹۶۲)

اسلام شناس فرانسوی

«…ماسینیون که فن “از ابتذال فاصله گرفتن” و “در حد خوبی زیبا بودن و در حد زیبایی خوب بودن” را به من آموخت و نمی‌دانم تا کجا آموختم؟…ماسینیون گرچه بزرگ‌ترین اسلام‌شناس و شرق‌شناس جهان معاصر بود، اما زیبایی روح و جلال انسانیت و احساس ظریف پرجذبه‌ی او بیشتر در نزدیکانش اثر می‌گذاشت تا نبوغ علمی و فکریش. وی مجموعه‌ای از درخشان‌ترین زیبایی‌های ممکن در وجود یک مرد، در سیمای یک انسان و در روح یک عالم بود.»م.آ ۱۳ کویر≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 13, 2016 2094 بازدید       [facebook]