[]


نیایش- م.آ ۸ (چاپ اول – ۱۳۵۸)

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۷-۰۲

نیایش

مجموعه آثار ۸

علی شریعتی؛ اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول خرداد ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

دفتر اول : نیایش از الکسیس کارل

دفتر دوم : مکتب سجاد

دفتر سوم: نیایش؛ «متن»

دفتر چهارم: زیباترین روح پرستنده

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 10, 2016 950 بازدید       [facebook]