[]


نیایش ـ م.آ ۸ (خرداد ۱۳۵۷ ـ اروپا)

نیایش

مجموعه آثار ۸

اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول: خرداد ۱۳۵۷، قطع رقعی

 

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۷-۰۲

مجموعه آثار «نیایش»، شماره 8 از مجموعه آثار شامل چهار دفتر است: یک ترجمه، دو سخنرانی و دو نوشته کوتاه.

دفتر اول ترجمه کتاب «نیایش» اثر الکسیس کارل است که شریعتی در فرانسه ترجمه می کند و به ایران می فرستد و در سال ۱۳۳۹ به چاپ می رسد.

دفتر دوم  اختصاص به سخنرانی شریعتی در ۱۳ فروردین ۱۳۴۹ دارد که تحت عنوان «فلسفه نیایش » و یا مکتب سجاد: آگاهی،عشق،نیاز و جهاد در نیایش در حسینیه ارشاد ایراد گردیده است. این متن در ایام فعالیت حسینیه ارشاد و تحت نظارت شریعتی به چاپ می رسد.

دفتر سوم شامل دو متن مکتوب است که یکی از آنها در پایان یکی از سخنرانی ها خوانده می شود. متن دوم در کتاب شهادت(اسفند ۵۰) و در پایان این سخنرانی خوانده شده است. تاریخ  تقریبی نگارش این دو متن به پایان ۴۹ و آخر ۵۰ بر می گردد.

« زیباترین روح پرستنده» عنوان چهارمین دفتر این مجموعه و نام سخنرانی ای است که شریعتی در ۲۲ شهریور ۱۳۵۱ در حسینیه ارشاد ایراد می کند. این متن برای اولین بار در سال 56 به بازار غیر قانونی کتاب  راه می یابد و سپس توسط دفتر تدوین آثار در این مجموعه به چاپ می رسد.

دفتر اول : نیایش از الکسیس کارل

دفتر دوم : مکتب سجاد

دفتر سوم: نیایش؛ «متن»

دفتر چهارم: زیباترین روح پرستندهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 10, 2016 1466 بازدید       [facebook]