[]


شریعتی روشنفکر خائن یا آزاد اندیش . ( ایلنا ۱۳۹۴/۹/۳)

7شریعتی؛ روشنفکری خائن یا آزاداندیش

اخبار فرهنگی  –  شریعتی شناخت مذهب و مکتب، درک دقیق زمان جامعه، گرفتن ایدئولوژی از مکتب تشیع، بازگشت به خویشتن و بازیافتن شخصیت خویش، خودآگاهی دادن به متن جامعه، بازگشت به مذهب، وحدت کلمه و دیگر امور را از مهم‌ترین وظایف روشنفکری می‌داند.


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 25, 2015 1259 بازدید       [facebook]