Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


از دهه‌ی ۱۳۸۰ تا امروز

آثار دکتر شریعتی چهل و یک سال است که به چاپ می‌رسد: به شکل رسمی، غیر رسمی؛ با نام خودش با اسامی مستعار؛ به شکل مجموعه آثار، رساله‌هایی کوچک و یا گزینه‌هایی از جملات؛ و در نهایت به گونه دیجیتالی. این حضور بی وقفه و متنوع نشان از تداوم مخاطب‌های او دارد؛ مخاطبی که طی چهل سال اخیر و علی رغم تنوع زمانه‌ها و زمینه‌ها هر بار توانسته‌ است نسبتی با شریعتی و اندیشه‌هایش برقرار سازد. این بخش شامل چاپ‌های جدید آثار قدیم شریعتی است.

آثار چاپ شده از دهه‌ی ۱۳۸۰ تا امروز

 ≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 3, 2021 766 بازدید       [facebook]