[]


ای هرگز بزرگ (۱۳۵۶)

IMG_1000

ای هرگز بزرگ

شعری از سعید شهرتاش

 امیر سعید شهرتاش، مترجمی زبان فرانسه، استادیار دانشگاه الزهرا

 

 

ای هرگز بزرگ

بال‌هایت را شکستند، اما پروازت را هرگز

دستانت را بستند، اما داستانت را هرگز

پاهایت را بریدند، اما راهت را هرگز

لبانت را دوختند، اما پیامت را هرگز

تنت را کوفتند، اما غرورت را هرگز

قامتت را خمیدند، اما قیامت را هرگز

قلبت را شکافتند، امارازت را هرگز

خونت را ریختند، اما آبرویت را هرگز

اینک تو، ای هرگز بزرگ

ای رعد در سکوت

ای انفجار فجر

ظلمت‌شکاف شب

ای قلة بلند نجابت، آتش‌فشان عاصی توحید

ای از تبار پاک «ابوذر» ، رسواگر مثلث تثلیث

ای بر صراط راست، تفسیر ناب سورة «والعصر»

ای مرد راستین تشیع، ای وارث «حسین»

ای مؤمن مجاهد مسؤول، ای شاهد شهید

فرزند انتظار، طوفان اعتراض

ای سنگر رهایی مردم، فریاد دادخواهی مظلوم

ای «نون و القلم» ، ای چشمة زلال حقیقت

ای وارث همیشة بعثت، ای باد شرطه

ای آبشار عشق، ای رشتة همیشه پیوند

ای آیت همیشه ایثار، ای مظهر همیشه پیکار

ای خصم هر چه بد، ای یار هر چه خوب

ای مصلح مسلح بیدار، تا آخرین نفس به خلق وفادار

ای شاعر حماسه انسان، ای شعر ناتمام

اینک که می‌روی، به جمع شهیدان

کز ما درود بر ایشان

لختی درنگ کن

آن پرچم شکوهند شهادت را، در دست ما سپار

تا سرخ و سرخ و سرخ، در هتزاز درآریمش

همچنان

سعید شهرتاش

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 2, 2015 995 بازدید       [facebook]