[]


بازتاب‌های مطبوعاتی (۲۷ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۹۷)

بازتاب‌های مطبوعاتی

درگذشت پوران شریعت‌رضوی در ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ و رخدادهای مربوط به مراسم خاکسپاری (۲۸ بهمن ۱۳۹۷) و بزرگداشت (۲ اسفند ۱۳۹۷) بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات یافت. تعدادی از روزنامه‌ها در روزهای پایانی بهمن و اولین روزهای اسفند تیتر اصلی خود را به این رخدادها اختصاص دادند. آنچه در پی می‌آید بخش‌هایی از بازتاب‌های مطبوعاتی این اتفاقات است:

 

صفحه اول روزنامه آفتاب یزد ـ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه آفتاب یزد ـ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه آرمان امروز ـ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه آرمان امروز ـ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه مردم‌سالاری ـ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه ستاره صبح ـ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه ستاره صبح ـ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه اعتماد ـ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷.pdf

صفحه اول روزنامه شهرآرا ـ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 12, 2019 7 بازدید       [facebook]