[]


سمپوزیوم «نوشریعتی و مسائل امروز جامعه‌ی ما» در دانشگاه اصفهان در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ برگزار می‌شود

دومین «سمپوزیوم نوشریعتی ومسائل امروز جامعه‌ی ما» در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

این سمپوزیوم با حضور احسان شریعتی، سارا شریعتی، سوسن شریعتی، محمدجواد کاشی،آیدین ابراهیمی، ابوطالب آدینه‌وند، کمال اطهاری، فرید خاتمی، آرمان ذاکری، امیر رضایی، مسلم زمانی، نرگس سوری، مصطفی محب‌کیا ، حمید محمدنژاد، عباس منوچهری و سیدحسین موسوی برگزار خواهد شد.

دبیر علمی سمپوزیوم هم حسین مصباحیان است.

این سمپوزیم به صورت چهار پنل با موضوعات میراث شریعتی، زمانه ما، همبستگی اجتماعی و ابداع خویشتن، چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۸ صبح الی ۷ بعد از ظهر در دانشگاه اصفهان، تالارصائب برگزار خواهد شد. آنچه در پی می‌آید شرح کامل برنامه‌های این دو روز است:نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 8, 2018 220 بازدید       [facebook]