[]


رساله‌های کوچک (انتشارات مهرصفا ـ ۱۳۹۰)

رساله‌های کوچک

از سال ۱۳۹۰، برخی از انتشارات در شهرستان ها مبادرت به چاپ آثار شریعتی به شکل رساله های کوچک و با عناوین اولیه کردند. انتشارات مهر صفا در شهر مشهد کتاب کویر را که مجموعه مقالاتی است از شریعتی با تفکیک عناوین و به شکل رساله هایی کوچک به چاپ رسانده است. «تراژدی الهی»، «معبد»، «دوست داشتن از عشق برتر است» از جمله عناوین مقالات کتاب کویر است که توسط این اتشارات در قطع کوچک درآمده است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 6, 2018 450 بازدید       [facebook]