[]


علی:شاهد رسالت، مهدی: موعود امم (چاپ اول ۱۳۳۹)

 

4 001

 

علی:شاهد رسالت، مهدی: موعود امم

نویسنده: محمد تقی شریعتی، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد، چاپ چهارم ۱۳۶۰، قطع وزیری، صفحه ۱۱۱.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 15, 2018 816 بازدید       [facebook]