[]


گزارشی از سمپوزیوم «اکنون ما و شریعتی» (ماهنامه نسیم بیداری ـ دی ماه ۱۳۹۶)

روشنفکر همیشه زنده

منبع: ماه‌نامه نسیم بیداری (شماره ۲۹)
تاریخ: دی ۱۳۹۶

 

ماه‌نامه سیاسی، فرهنگی نسیم بیداری به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید محمد مهدی طباطبایی در شماره ۲۹ خود گزارشی از سمپوزیوم « اکنون ما و شریعتی» که در آذر ماه همان سال در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده بود، ارایه می‌دهد.

 

0001

ماهنامه نسیم بیداری شماره ۲۹نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 3, 2018 برچسب‌ها: 870 بازدید       [facebook]