[]


سمپوزیوم «اکنون، ما و شریعتی» به گزارش رسانه‌ها (۱۳۹۶)

سمپوزیوم «اکنون ما و شریعتی» به گزارش رسانه‌ها

منابع: اعتماد، شرق و سایت تاریخ ایرانی، نیسم بیداری

 

به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت شریعتی و بدنبال برقراری« سمپوزیوم اکنون، ما و شریعتی» اصحاب رسانه به شکل گسترده‌ای این مراسم را پوشش خبری دادند. روزنامه شرق و اعتماد همچنین سایت تاریخ ایرانی از جمله  این رسانه‌ها بودند:

 

13960904-3961-7-124

روزنامه اعتمادpdf

روزنامه اعتمادpdf

روزنامه شرقpdf

روزنامه شرقpdf

روزنامه شرقpdf

سایت تاریخ ایرانی

نسیم بیداریpdf



نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 29, 2017 820 بازدید       [facebook]