[]


لیست آثار مکتوب علی شریعتی (۱۳۳۴- ۱۳۵۶)

 

لیست آثار مکتوب

شریعتی از سالهای نوجوانی تا آخرین لحظات زندگی اش با کلمات سر و کار داشته است. قلم توتمش بوده است و کاغذ فرصتی برای در میان گذاشتن خود. اگر چه به دلیل وقت کم و نداشتن امنیت بیشترین آثار او سخنرانی‌هایی بوده‌اند که به گفته خودش در وضعیت‌های اورژانسی ایراد شده‌اند اما همیشه در پی لحظات و فرصتهایی بوده‌است برای نوشتن. او قبل از هر چیز یک نویسنده بود. آثار مکتوب او از میان ۳۶جلد مجموعه آثار عبارتند از :

کتاب‌ها

 1. گفتگوهای تنهایی                      (دو جلد-م.آ.۳۳)
 2. کویر                                         (م.آ.۱۳)
 3. هبوط                                        (م.آ.۱۳)
 4. توتم پرستی                               (م.آ.۱۳)
 5. ما و اقبال                                    (م.۵)
 6. حج                                            (م.آ.۶)
 7. بازگشت به خویش                        (م.آ.۲۷)
 8. بازگشت به کدام خویش                 (م.آ.۴)
 9. جهت گیری طبقاتی در اسلام          (م.آ.۱۰)
 10. انسان ازاد-ازادی انسان                  (م.آ.۲۴)
 11. تشیع سرخ و تشیع سیاه                (م.آ.۹)
 12. قاسطین، مارقین، ناکثین                 (م.آ.۲۶)
 13. نیایش                                         (م.آ.۸)
 14. خودسازی انقلابی                           (م.آ.۲)
 15. پایان غم انگیز زندگی یونگ                 (م.آ.۲۵)
 16. حر                                                (م.آ.۲)
 17. از هجرت تا وفات                               (م.آ.۲۸)
 18. سیمای محمد                                  (م.آ.۳۰)
 19. حسین وارث آدم                                 (م.آ. ۱۹)
 20. انسان، اسلام و مکتبهای مغرب زمین      (م.آ.۲۴)
 21. عرفان، برابری،آزادی                              (م.آ.۲)
 22. خداحافظ شهر شهادت                          (م.آ.۲۲)
 23. مکتب تعلیم و تربیت اسلامی                  (م.آ.۲۸)
 24. قرآن و کامپیوتر                                     ( م.آ.۲۸)
 25. نامه ها                                               (م.آ.۳۴)
 26. با مخاطب های آشنا                              (م.آ. ۱)
 27. نامه ها                                               (م.آ.۳۴)
 28. برسد به دست پوران عزیز
 29. مقالات کوتاه
 30. آثار گونه گون (مجموعه یادداشت ها و مقالات در دو جلد ). (م.آ. ۳۵)
 31. آثار جوانی( مجموعه مقالات در مطبوعات). ( م.آ. ۳۶)
 32. ایدئولوژی ۲                                            (م.آ.۲۳)
 33. ایدئولوژی۳                                            (م.آ.۲۳)
 34. تنهایی                                                 (م.آ. ۲۴)
 35. ارتجاع نو                                              (م.آ.۲۵)
 36. فلسفه خلقت انسان                               (م.آ.۲۴)
 37. آزادی                                                     (م.آ.۲)
 38. عشق-توحید                                           (م.آ.۲)
 39. ازادی، خجسته آزادی                                (م.آ.۲)
 40. شب قدر                                                (م.آ.۲)
 41. تاریخ و علی                                           (م.آ.۲۶)
 42. عبرتی و حکایتی                                      (م.آ.۳۲)
 43. شعرچیست؟                                           (م.آ.۳۲)
 44. نمایشنامه «ظلم بر پایه عدل».                     (م.آ.۳۲)
 45. تاریخ، خط سیر تکوین طبیعی آدم                  (م.آ.۲۹)
 46. کتاب علی، کتاب فردا کتاب همیشه                (م.آ.۲۶)
 47. تشیع: میعادگاه روح سامی و روح آریایی           (م.آ.۲۷)
 48. مقدمه ای بر کتاب حجربن عدی                       (م.آ. ۱۹)
 49. روشنفکر مسئول کیست؟                              (م.آ. ۲۰)
 50. توین بی،تمدن-مذهب                                    (م.آ.۲۲)
 51. اگر پاپ و مارکس نبودند                                 (م.آ. ۲۲)
 52. کتب برای کودکان و نوجوانان
 53. یک جلوش تا بینهایت صفرها                       (م.آ.۳۵-ج،دوم)
 54. گیاه شناسی                                          (م.آ.۳۵-ج،دوم)
 55. برای خود، برای ما و برای دیگران                   (م.آ.۳۵-ج،دوم)
 56. ترجمه ها
 57. سلمان فارسی (ماسینیون)
 58. ابوذر(جوده السحار)
 59. در نقد و ادب(مندور)
 60. ادبیات چیست؟(سارتر)
 61. مقدمه دوزخیان روی زمین(فانون)


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 26, 2017 1164 بازدید       [facebook]