[]


تصاویر سومین سالگرد هجرت دکتر شریعتی ( زمین چمن دانشگاه تهران – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۹)

تصاویر سومین سالگرد هجرت

مکان: چمن دانشگاه تهران

 زمان: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۹

سومین سالگرد هجرت دکتر شریعتی در زمین چمن دانشگاه تهران بار دیگر برگزار شد. «ستاد برگزاری یادواره معلم شهید شریعتی» مسئولیت این مراسم را بر عهده داشت.

سخنرانان این مراسم عبارت بودند از احسان شریعتی، ابوذر ورداسپی، پوران شریعت رضوی، طاهر احمدزاده، یکی از نمایندگان سازمان مجاهدین سخنرانی کردند.
-این مراسم با حضور هماهنگ نشده آیت الله صادق خلخالی  به عنوان سخنران، دست خوش تغییر برنامه شد. ایشان از دست اندرکاران ستاد برگزاری زمان برای سخنرانی می‌خواست، علی رغم مخالفت ایشان به سخنرانی پرداخت و در باره عملکرد خود همچون قاضی شرع ( تخریب مقبره رضا شاه) به مردم توضیحاتی داد. سخنرانی ایشان که ارتباط مستقیمی به مراسم نداشت با اعتراض مردم پایان یافت.

 • photo_2017-04-26_11-44-18
 • photo_2017-04-26_11-44-14
 • photo_2017-04-26_11-43-38
 • photo_2017-04-26_11-43-30
 • photo_2017-04-26_11-43-03
 • photo_2017-04-26_11-42-57
 • photo_2017-04-26_11-42-52
 • photo_2017-04-26_11-42-40
 • ۳
 • photo_2017-06-07_14-55-12
 • photo_2017-06-07_14-57-21
 • 11
 • photo_2017-06-07_15-30-53
 • photo_2017-06-07_15-30-49
 • photo_2017-06-07_15-30-42
 • photo_2017-06-07_15-30-38
 • photo_2017-06-07_15-30-28
 • photo_2017-06-07_15-30-19
 • photo_2017-06-07_15-30-15
 • photo_2017-06-07_15-30-24
 • photo_2017-06-07_15-30-11


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 7, 2017 701 بازدید       [facebook]