[]


اومانیسم راستین،گفتگو با عباس منوچهری(روزنامه شرق ۲۹ فروردین ۱۳۹۶)

index

اومانیسم راستین

پاسخ عباس منوچهري به ٢ پرسش درباره میراث شریعتی:
 

عباس منوچهري، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، در پاسخ به دو پرسش درباره «اکنون، ما و شریعتی» به دو فقر اشاره می‌کند: فقر اندیشه و فقر اقتصادی رنج‌آور. به نظر او، این دو فقر نماینده بحران روزگار ماست. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ او به دو پرسش زير است: ۱- بحران مبتلابه امروز ما و پرسمان اصلی این دوران چیست؟ ۲- با توجه به میراث شریعتی و پیشینه و پشتوانه هم‌اندیشی و هم‌سخنی در سرمشق گفتمانی و صورت‌بندی معرفتی دوران او، اکنون چه راه‌حل، خروج و برون‌رفتی ارائه می‌دهید؟

ادامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 19, 2017 293 بازدید       [facebook]