[]


اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران (۳۱خرداد ۱۳۵۶)

photo_2017-04-09_16-26-24

 

اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران

به مناسبت شهادت علی شریعتی

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۵۶

 

اعلامیه

من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا الله علیه فمنهم

       من قضی نحبه و منهم من ینتظر ( ۲۳  احزاب)

ترجمه : از مومنان مردانی هستند که پیمان خدا را نگاه داشتند و برخی از آنان جان بر سر پیمان نهادند و برخی دیگر انتظار فرمان و همچنان برعهد خویش استوار .

 بر آسمان زندگیمان آیا دوباره خورشید خواهد دمید؟

و بر کویر هستی مان آیا باز نسیم زندگی خواهد وزید؟

….. و اینک درهم شکسته و بیتاب مرگ فضیلت را ماتم گرفته ایم و شهادت مرد برتر روزگار را عزاداریم .

    حضرت دکتر شریعتی شهید شد ..

دردآور خبری چنان سنگین که بباور نمی نشیند و چه بهتر ، که براستی شریعتی هیچگاه نمی میرد . و اگر سوگواریم درواقع نه بر شهادت او است ، که مرگ امیدهامان را بعزا نشسته ایم ، چر اکه وجود حرکت آفرین و اندیشه بلند او بود که بزندگیمان معنی ، و باجتماعمان جان میداد .

شریعتی  نسیم تند و زود گذری بود که سکوت امن حاکم بر کویر زندگیمان را به طوفان مبدل ساخت . و خورشیدی که شب سرد قلبمان را گرمی و روشنی بخشید .

شریعتی فرزند برومند اسلام و تشیع دیگر درمیان ما نیست و دریغ و بازهم دریغ ….  دریغ بر درگذشت مردی که قهرمان بود و قهرمان آفرین ، آنکس که بقدرت مسلط زمانه « نه گفت » و بیداد و تزویر را در همه شکلهایش برسوائی کشاند .

 شریعتی  : خورشیدی است که بر تارک مبارزات همه حق طلبان تاریخ اسلام و انسان تا ابد خواهد درخشید .

سلام بر او

سلام بر او ، روزی که زائیده شد و روزی که بمرد و روزی که باز بپا خواهد خواست .

  ۳۱ خرداد ماه پنجاه و شش

  دانشجویان دانشگاهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 9, 2017 985 بازدید       [facebook]