[]

با تو در باورها، با باورها | اکبر درویش (۱۳۵۹)

1 003

با تو در باورها، با باورها

این کتاب سوگنامه‌ است در «رثای معلم شهید دکتر علی شریعتی» سروده اکبر درویش ( اسدالله عفت پیشه) که در سال ۱۳۵۹ توسط نشر موسسه انجام کتاب به چاپ رسیده است.

 

یادنامه‌ی دکتر علی شریعتی (۱۳۵۶)

1 022

یادنامه‌ی دکتر علی شریعتی – 1356

یادنامه‌ای برای دکتر شریعتی؛ مشهد، چاپ ۱۳۵۶

pdf یادنامه

یادنامه شهید جاوید؛ نهضت آزادی (۱۳۵۶)

2 001

یادنامه شهید جاوید

 به کوشش نهضت آزادی ایران در خارج از کشور: چاپ ۱۳۵۶، خارج از کشور ، رقعی ۱۴۶ صفحه.

یادنامه شهید جاویدpdf

(بیشتر…)

یادنامه‌ی چهلمِ دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

 643-small-thu

یادنامه‌ی چهلمِ دکتر شریعتی – 1356

یادنامه‌ای به مناسبت چهلم دکتر شریعتی.

pdf‌ یادنامه

یادنامه دکتر علی شریعتی؛ ویژه‌نامه‌ی چهلم شریعتی (۱۳۵۶)

 1 023

یادنامه دکتر علی شریعتی

ویژه‌نامه‌ی چهلم شریعتی خرداد  1356

منتشرشده در مشهد.

pdf ویژه نامه

 

ویژه‌نامه بزرگداشت دکتر شریعتی در بیروت (۱۳۵۶)

ویژه نامه 001

بزرگداشت دکتر شریعتی در بیروت

ویژه‌نامه‌ی مراسم چهلم دکتر شریعتی

ویژه‌نامه‌ی مراسم چهلم دکتر شریعتی pdf

(بیشتر…)