[]


با تو در باورها، با باورها : کتاب شعر (۱۳۵۹)

1 003

با تو در باورها، با باورها

این کتاب سوگنامه‌ است در «رثای معلم شهید دکتر علی شریعتی» سروده اکبر درویش ( اسدالله عفت پیشه) که در سال ۱۳۵۹ توسط نشر موسسه انجام کتاب به چاپ رسیده است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 11, 2017 22 بازدید       [facebook]