[]

گزارش از مجلس ختم شریعتی در وین ـ اتریش( تیر ۱۳۵۶)

مراسم ختم توسط دانشجویان مذهبی ایران مقیم وین

گزارش چاپِ خبری درباره‌ی شریعتی در روزنامه لوموند (تیر ۱۳۵۶)

 

درباره مرگ شریعتی در روزنامه لوموند

گزارش از برپایی مراسم‌های بزرگداشت دانشجویی در آلمان (تیر ۱۳۵۶)

 

 

بزرگداشت‌های علی شریعتی در اروپا

 

 

گزارش از حضور مصطفی خمینی در زینبیه (شهریور ۱۳۵۶)

 

حضور مصطفی خمینی بر سر مقبره شریعتی

گزارش از مراسم چهلم شریعتی در مشهد (مرداد ۱۳۵۶)

 

 مراسم چهلم شریعتی در مشهد

بازتاب مرگ شریعتی در خارج از کشور (آبان ۱۳۵۶)

 

 

بازتاب مرگ شریعتی در خارج از کشور