[]


گزارش ساواک از مجلس ختم شریعتی در وین .۱۱ تیر ماه ۱۳۵۶

332-176-1389-7-27-16-57-39-71D6 گزارش ساواک از مجلس ختم شریعتی در وین

تاریخ گزارش: ۱۱ تیرماه ۱۳۵۶.
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

فایل های ضمیمه :

332-176-1389-7-27-16-57-39-71D6نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 3, 2015 481 بازدید       [facebook]