Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


پیوند «اشک و خون» ناگسستنی است؛ شیخ قاسم اسلامی (۱۳۵۸)

پیوند «اشک و خون» نا گسستنی است

نویسنده: شیخ قاسم اسلامی؛ تهران، بی‌نا، چاپ [۱۳۵۸]،۱۵۵ صفحه وزیری

 

شامل بحث هایی پراکنده درباره اهمیت و ضرورت عزاداری برای امام حسین –ع- و درضمن آن به مخالفان عزاداری ، حمله و دکتر شریعتی در شمار این گروه شمرده شده است. نویسنده ، مشخص نکرده که مخالفان عزاداری چه کسانی هستند و در کدام یک از کتاب هایشان با عزاداری مخالفت کرده اند.همچنین او همه نظریات شریعتی را درباره عزاداری نیاورده است و فقط انتقادات وی را از عزاداری خرافه آمیز نقل و آن را هم حمل بر این کرده که وی با مطلق عزاداری مخالف است.

عنوان پاره ای از مطالب کتاب چنین است:«نابینایان به خود آیند»،«عقده داران چه می گویند»؟«نظرات و فتاوای فحول علماء شیعه»،«ایرادات واهی بر شعائر حسینی(ع)»؛ دیده گریان در سوگ شهیدان».

 

 

تصویر جلد چاپ دیگری از کتاب:

002≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 15, 2017 1665 بازدید       [facebook]