[]


پیوند (اشک و خون) نا گسستنی است، شیخ قاسم اسلامی ( ۱۳۵۸)

002

 

پیوند (اشک و خون) نا گسستنی است

شیخ قاسم اسلامی؛ [تهران]، بی‌نا، چاپ [۱۳۵۸]،۱۵۵ صفحه وزیری.

نویسنده در ابتدای کتاب به مباحثی پیرامون اهمیت و ضرورت مراسم عزاداری برای امام حسین پرداخته . سپس شریعتی را در زمره مخالفین عزاداری نام برده و انتقادات وی را به مراسم عزاداری خرافه آمیز و حمل بر نفی مطلق عزاداری طلقی کرده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 15, 2017 307 بازدید       [facebook]