[]


پیوند (اشک و خون) نا گسستنی است؛ شیخ قاسم اسلامی ( ۱۳۵۸)

002

 

پیوند (اشک و خون) نا گسستنی است

نویسنده: شیخ قاسم اسلامی؛ تهران، بی‌نا، چاپ [۱۳۵۸]،۱۵۵ صفحه وزیری

نویسنده در ابتدای کتاب به مباحثی پیرامون اهمیت و ضرورت مراسم عزاداری برای امام حسین پرداخته . سپس شریعتی را در زمره مخالفین عزاداری نام برده و انتقادات وی را به مراسم عزاداری خرافه آمیز و حمل بر نفی مطلق عزاداری طلقی کرده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 15, 2017 622 بازدید       [facebook]