[]


زیر سقف اعتقاد؛ حسن محدثی ( ۱۳۹۸)

003

زیر سقف اعتقاد

بنیادهای ماقبل انتقادی اندیشه شریعتی

حسن محدثی؛ انتشارات فرهنگ و اندیشه، چاپ اول ۱۳۹۸، ۲۲۸ ص رقعی.

 

 

003

نویسنده با نگاهی انتقادی به آثار شریعتی او را از مفسران ایدئولوژیک دین می‌داند که با تفسیری نو آن را به عرصه معنایی دیگری وارد می‌کند، اندیشه شریعتی را فاقد نگاهی جامعه‌شناسانه به دین می‌داند و بلکه آن را برخاسته از نگاهی معتقدانه و اعتقادی به دین می‌داند که امکان پرسش از دین را منتفی و گاه تفسیری تحریف شده از آن ارایه می‌دهد .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 26, 2016 278 بازدید       [facebook]