[]


فهرست موضوعی مجموعه آثار دکتر علی شریعتی؛ صابر، عقیلی، عبیدی، آشتیانی(۱۳۶۹)

1234-150-001

فهرست موضوعی

مجموعه آثار دکتر علی شریعتی

براساس طرح هندسی مکتب

 

تنظیم کنندگان: فیروزه صابر، نوشین عقیلی، آزاده عبیدی، نسرین صالحی آشتیانی؛ تهران، نشر مدرس؛ چاپ اول ۱۳۶۹؛ ۱۱۲صفحه رقعی.

1234-150-001

کتاب حاضر درمقدمه‌ای جامع از حسن یوسفی اشکوری می‌پردازد به چگونگی ایجاد فهرست موضوعی دراین کتاب .

نویسندگان کتاب در ابتدا با مطالعه گسترده‌ای از مجموعه‌آثار، آن را تفکیک نموده سپس در بدنه طرح هندسی جای دادند و در نهایت هر موضوع و مطلبی را در جایگاه واقعی خود قرار داداند .

بدین شکل اهمیت “طرح هندسی مکتب” که شریعتی آن را مهمترین و ماندنی‌ترین کار خود می‌دانست، نشان داده خواهد شد. و از سوی دیگر به خوانندگان کمک می‌کند تا مسائل و مطالب پراکنده‌ای را که شریعتی در طول حیات خود به آنها پرداخته است ، در یک جا و به ترتیبی صحیح ببینند و امکان دستیابی به ابعاد مختلف اندیشه‌های وی آسان گردد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 9, 2016 316 بازدید       [facebook]