Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


فهرست موضوعی مجموعه آثار دکتر علی شریعتی؛ صابر، عقیلی، عبیدی، آشتیانی(۱۳۶۹)

فهرست موضوعی

مجموعه آثار دکتر علی شریعتی

براساس طرح هندسی مکتب

تنظیم کنندگان: فیروزه صابر، نوشین عقیلی، آزاده عبیدی، نسرین صالحی آشتیانی؛ تهران، نشر مدرس، چاپ اول ۱۳۶۹؛ ۱۱۲صفحه رقعی.

کتاب حاضر درمقدمه‌ای جامع از حسن یوسفی اشکوری می‌پردازد به چگونگی ایجاد فهرست موضوعی دراین کتاب .

نویسندگان کتاب در ابتدا با مطالعه گسترده‌ای از مجموعه‌آثار، آن را تفکیک نموده سپس در بدنه طرح هندسی جای دادند و در نهایت هر موضوع و مطلبی را در جایگاه واقعی خود قرار داداند .

بدین شکل اهمیت “طرح هندسی مکتب” که شریعتی آن را مهمترین و ماندنی‌ترین کار خود می‌دانست، نشان داده خواهد شد. و از سوی دیگر به خوانندگان کمک می‌کند تا مسائل و مطالب پراکنده‌ای را که شریعتی در طول حیات خود به آنها پرداخته است ، در یک جا و به ترتیبی صحیح ببینند و امکان دستیابی به ابعاد مختلف اندیشه‌های وی آسان گردد.≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 9, 2016 1587 بازدید       [facebook]