[]


نقد و بررسی کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی، رهیافتی جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکترعلی شریعتی» در انجمن جامعه شناسان ایرانی (دکتر غلام‌عباس توسلی) ۱۳۹۵ ناقص

نقد و بررسی کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی،رهیافتی جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکترعلی شریعتی»

 

photo_2016-10-26_12-53-25

در سلسله همایشهای جامعه شناسان ایران و جامعه ایرانی، انجمن جامعه شناسی ایران  در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۹۵ به نقد و بررسی آثار و افکار دکتر غلام‌عباس توسلی پرداخت در این راستا  کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی، رهیافتی جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی » نوشته دکتر توسلی توسط دکتر هادی خانیکی در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران،مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

ناقصنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 26, 2016 203 بازدید       [facebook]