[]


شریعتی و هایدگر؛ سید جواد میری (۱۳۹۵)

%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%af%da%af%d8%b1

شریعتی و هایدگر

سید جواد میری

تهران ، نشر نقد فرهنگ؛ چاپ ۱۳۹۵، قطع رقعی ، ۱۳۲ صفحه

 

%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%af%da%af%d8%b1

اثر حاضر می کوشد که اهمیت فهم شریعتی را از هایدگر مورد توجه قرار دهد. به اعتقاد نویسنده شریعتی از نادر متفکرینی است که از مقام سوژه به هایدگر می‌پردازد و از این حیث ایرانی را از مقام تقلید به  مقام تأمل  و  از موقعیت ابژه به موقعیت سوژه  ارتقاع می‌دهد و از این رو ست که شریعتی را در تاریخ تفکر ایرانی مهم می‌داند.
کتاب از چهار فصل با بخشهای متعدد تشکیل شده است، این فصلها عبارتند از:

فصل اول: ناهمزبانی و همدلی

فصل دوم: عقلانیت و علوم انسانی

فصل سوم: انسان بی خود

فصل چهارم: موقعیت انسانینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 18, 2016 486 بازدید       [facebook]