[]


هدیه‌ی پسر به پدر (۱۳۴۷)

اسلام‌شناسی

 

روی جلدِ چاپِ اوّلِ کتاب اسلام‌شناسی (۱۳۴۷)

علی شریعتی این جلد از کتاب را به پدرش تقدیم کرده است: «به استاد و مرادم، پدرم، که هر چه دارم از اوست، تقدیم می‌کنم. ۴۹/۷/۲۵». تصاویر دست‌نوشته‌ی شریعتی در صفحات آغازین نسخه‌ی اهدایی به پدرش:نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 19, 2015 1544 بازدید       [facebook]