[]


شعله بی قرار ؛ محمد اسفندیاری (۱۳۹۵)

شعله بی قرار

گفته‌ها و ناگفته‌هایی درباره شریعتی

نویسنده: محمد اسفندیاری؛ تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۹۵، قطع رقعی شامل ۲۴۷ صفحه

 

photo_2016-09-06_12-37-05

کتاب شامل دو مقدمه است مقدمه اول از  استاد محمد رضا حکیمی و مقدمه دوم با نام رنجنامه توسط نویسنده کتاب که به شیوه نقد منتقدین معاصر شریعتی پرداخته است. پیرو آنچه در رنجنامه آمده فصل اول با نام «جمع پریشان» در ۱۷ عنوان پاسخیست به آن منتقدین. در فصل دوم  با نام «شریعتی به روایت اسناد »گزیده‌ای از اسناد ساواک درباره شریعتی ارایه شده است . فصل سوم با نام « شریعتی در تاریخ» سالشمار زندگی شریعتی است که نویسنده آن را در سال ۶۵ نگاشته سپس تکمیلی شده آن را در این کتاب به چاپ رسانده ، فصل سوم با نام « کتابشناسی شریعتی» فهرست جامعیست از کتبی که در مورد دکتر شریعتی تا کنون نوشته شده و به چاپ رسیده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 5, 2016 1676 بازدید       [facebook]