[]


ترجمه «طرحی از یک زندگی»، پوران شریعت رضوی به زبان ترکی استانبولی (۱۳۹۵)

 طرحی از یک زندگی

ترجمه «طرحی از یک زندگی»،تالیف پوران شریعت رضوی به زبان ترکی استانبولی

ناشر: اولاک «ulak»

www.dogukitabevi.com

طرحی از یک زندگینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 19, 2016 518 بازدید       [facebook]