[]


شریعتی در خیابان

 photo_2016-06-12_14-58-19

شریعتی در خیابان

شریعتی روشنفکری است در دسترس که به کوچه راه پیدا کرده است. برقراریِ نسبتی آزاد در غیبتِ یک متولیِ رسمی سرمنشأ ابتکارهای خلاقانه‌ای از سوی طیف‌های مختلف مردم، هنرمندان، و شاعران گمنام طی این سال‌ها شده است. تصویر و جملاتِ او را بر قالیچه‌ای می‌توان دید یا بر کوزه‌ای یا بر لوحی؛ نامِ او بر سرِ حسینیه‌ای، مدرسه‌ای، یا بیمارستانی. عکسِ او بهانه‌ای شده است برای کشیدنِ طرح و کاریکاتوری از این سو یا ساختنِ پوستری از آن بر . بخشی از این ابتکارها را می‌توان در این جا مشاهده کرد.

 

 

 • baba ali dar tazahorat
 • photo_2016-06-12_14-58-19
 • photo_2016-06-12_15-36-55
 • photo_2016-06-12_15-37-02
 • photo_2016-06-12_15-37-26
 • photo_2016-06-12_15-37-35
 • photo_2016-06-12_15-37-44
 • photo_2016-06-12_15-38-04
 • photo_2016-06-12_15-38-38
 • photo_2016-06-12_15-38-50
 • photo_2016-06-12_15-38-57
 • photo_2016-06-12_15-39-09
 • photo_2016-06-12_15-38-38
 • photo_2016-06-12_15-39-03
 • photo_2016-07-03_13-06-30
 • photo_2016-07-03_13-06-21
 • photo_2016-07-03_13-06-15
 • photo_2016-07-03_13-05-48
 • photo_2016-07-12_09-35-42
 • photo_2016-07-12_09-35-55
 • IMG_5794
 • IMG_6273
 • MCAM8802


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 14, 2016 809 بازدید       [facebook]