[]


منزل ساتمپتون ( محل شهادت) ۱۳۵۶

منزل ساتمپتون ( محل شهادت)

816-small-thu

 

 

نشانی : انگلستان، بندر ساتمپتون.(۵۶/۳/۲۹)

 

علی شریعتی که با نام علی مزینانی از ایران خارج شده بود، در تاریخ 26 اردیبهشت با پرواز غیر مستقیم به انگلستان و بندر ساتامپتون منزل پسر دایی همسرش علی فکوهی می رود تا منتظر  فرزندان و همسرش شود که قرار بود پس از یک ماه به او بپیوندند. شریعتی تا یک روز قبل از مرگش در منزل علی فکوهی زندگی می کرد(از 26 اردیبهشت تا 29 خرداد 1356)و با ورود فرزندانش در ۲۸ خرداد خانه ای را در همان شهر و در همان روز اجاره می کند. اقامت او در این مکان کمتر از ۲۴ ساعت است. شریعتی سحرگاه ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ با مرگی مشکوک از دنیا می رود.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 5, 2016 384 بازدید       [facebook]