[]


بازگشت ـ م.آ۴ (خرداد ۱۳۵۷ ـ اروپا)

بازگشت

مجموعه آثار ۴

علی شریعتی، اروپا، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی در اروپا، چاپ اول خرداد ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

 

م.آ۴

مجموعه آثار بازگشت شلمل دو دفتر است. اولبن دفتر «بازگشت به خویشتن» و دفتر دوم «بازگشت به کدام خویش» نام دارد. وصیت نامه فرانتز فانون نیز ترجمه شده است و در این مجموعه گذاشته شده است.

«بازگشت به خویشتن» متن سخنرانی شریعتی در دانشگاه جندی شاپور است که در فروردین 1350 ایراد گردیده است.

«بازگشت به کدام خویش» نوشته تایپ شده ای است که شریعتی بار دیگر بر روی آن تصحیحاتی را اعمال می کند و به احتمال قوی به سال های خروج از دانشگاه (پس از 50) بر می گردد و قبل از این چاپ به بازار راه نیافته بوده است. با این وجود در زمان چاپ این اثر باز هم نیازمند تصحیحاتی بوده است که توسط دفتر تدوین آثار در اروپا صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که  شریعتی نوشته دیگری  نیز به نام «بازگشت به خویش» دارد که در  سال 57، در اختیار مسئولین تدوین  مجموعه آثار در اروپا نبوده و سال ها بعد در مجموعه 27 :«بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی» منتشر شده است.

– مسئولیت روشنفکران

– جبر تاریخ

– رسالت روشنفکر

– آسیمیله

– انقطاع تاریخ

– وجدان تاریخی

– احساس گذشته و شناخت خویشتن تاریخی در شرق

– تجددبازی

– استعمار و آسیمیلاسیون

– خدمت و اصلاح

– روشنفکر و انتلکتوئل

– استعمار آفریقا

– عجز بینش غربی مارکسیستی از تحلیل استعمار

– مارکسیسم و تحلیل زیر بنا

– ناسیونالیسم و مارکسیسم

– تلقی از مذهب

– جامعه شناسی و تعهد

– تکنیک روشنفکر شدن

– سه پایگاه

– رابطه علم و عمل

– سالهای تصمیم ـ چه باید کرد؟

– بینش انتقادی روشنفکر

– سیانتیسم

– جغرافیای حرف

– مسئولیت روشنفکر در جامعه کنونی‌ما

– خلاصه بحث

– ما دارای چند خویشتن تاریخی، فرهنگی هستیم

– روشنفکر : متفکر آگاه، صاحب ایدئولوژی

– ترتیب طرح مکتبها

– ماتریالیسم

– مارکس، سوسیالیسم و ماتریالیسم

– جهان بینی من مبتنی بر یک تفسیر معنوی از جهان است

– وصیت نامه قانوننویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 10, 2016 2062 بازدید       [facebook]