[]


جهت‌گیری طبقاتی در اسلام- م.آ .۱۰ ( چاپ اول ـ ۱۳۵۹)

جهت‌گیری طبقاتی در اسلام

مجموعه آثار ۱۰

علی شریعتی، تهران، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی، چاپ اول آذر ماه ۱۳۵۹، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

 

photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۱۶-۵۴

کتاب «جهت گیری طبقاتی در اسلام» که شامل سه دفتر است و برای اولین به شکل مجموعه آثار (م.آ.۱۰) در سال ۱۳۵۹ با این عنوان به چاپ می رسد مهمترین دیدگاههای شریعتی را در باره نسبت توحید و مسئله عدالت منعکس می کند؛ کتابی که  ترکیبی است از دو گفتگو در محفل خصوصی و مجموعه ای از یادداشت های پراکنده و همگی متعلق به سال های پایانی زندگی شریعتی (54-55) پس از آزادی  از زندان و با این حال جهت گیری اندیشه اجتماعی و اقتصادی شریعتی و نقد بنیادین او را به رویکرد فقه به اقتصاد و عدالت روشن می کند. این کتاب به همراه چهار عنوان دیگر از سلسله کتب مجموعه آثار، سال ها با ممنوعیت چاپ روبرو می شود و نهایتا پس ازخرداد 1376 مجوز دوباره نشر می گیرد. «جهت گیری طبقاتی اسلام» شامل سه دفتر است :

*دفتر اول: گفتگوی خصوصی: ۱۳۵۵ (با اسامی ای چون منحنی طبقاتی در قرآن، اقتصاد در قبل از انقلاب تکثیر شده بوده  و به شکل مکتوب برای اولین بار در مجموعه آثار ۱۰ به چاپ می رسد.)

*دفتر دوم: مجموعه دست نوشته های پراکنده شریعتی در نسبت توحید و قسط، اقتصاد و دین، نقد فقه اسلامی، فلسفه و حد مالکیت فردی، کار و جبهه گیری طبقاتی اسلام است. این دستنوشته ها در دفترچه ای که خود آن را «اقتصاد» نامیده است، گردآمده اند. تمام مطالب  این بخش به استثنای یک قسمت نسبتا کوتاه- یک سال قبل از انقلاب تا سال 1359 به صورت نامرتب تحت عنوان «اقتصاد قسط توحیدی» منتشر می شده است.

*دفتر سوم:  برگرفته از گفتگویی که در محفلی خصوصی درسال 1355 ایراد گردیده و پیش از انقلاب (در سال 5-57) تحت عنوان «تخصص» در سطح وسیع نشر یافته و تکثیر می شود.

*ضمیمه ها: شامل مطالب و یادداشت های پراکنده شریعتی درباره مفاهیمی چون : قسط، عدل، ربا، پراکسیس و…که ارتباط منطقی و مستقیم با روند مباحث کتاب نداشته و به شکل ضمیمه در کتاب «جهت گیری طبقاتی» به چاپ رسیده است.

  • photo_۲۰۱۸-۰۹-۳۰_۱۳-۳۴-۳۰


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 10, 2016 1356 بازدید       [facebook]