[]


خودسازی انقلابی ـ م.آ.۲ (تیر ۱۳۵۷ ـ اروپا)

خودسازی انقلابی 

مجموعه آثار ۲

علی شریعتی، اروپا، نشر دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار دکتر شریعتی در اروپا، چاپ اول تیر ماه ۱۳۵۷، قطع رقعی

«خودسازی انقلابی»، شماره دوم مجموعه آثار تحت نظارت دفتر تدوین آثار مقیم اروپا به چاپ رسیده است و همه ده عنوان چاپ شده در این کتاب  از آثار پس از آزادی شریعتی است  که  به جز عناوین« آزادی، خجسته آزادی»، «خودسازی انقلابی» ، «عشق-توحید»، «حر»،«شب قدر» الباقی، سخنرانی هایی است که شریعتی در محافل خصوصی در فاصله ۱۳۵۴ تا پایان ۵۵ ایراد کرده است.

  1. چگونه ماندن
  2. عرفان، برابری،آزادی
  3. عشق – توحید
  4. آزادی،خجسته آزادی
  5. خودسازی انقلابی
  6. بر در حق کوفتن حلقه وجود
  7. سلامهای نماز
  8. حٌرّ
  9. شب قدر
  10. معراج


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 1, 2016 1727 بازدید       [facebook]