[]


شناسنامه استاد محمد تقی شریعتی مزینانی (۱۲۸۶-۱۳۶۶)

 

اسناد اداری و شخصی استاد 2 - ت

 

 

شناسنامه استاد محمد تقی شریعتی مزینانی

نام: محمد تقی مزینانی

تاریخ تولد: ۱۲۸۶ شمسی

محل تولد: قصبه مزینان، جزء دهستان مزینان، شهر سبزوار

نام پدر: محمود

نام مادر: ربابه

شماره شناسنامه: ۷۱۲۱

تاریخ صدور: ۱۳۰۶ شمسی

تاریخ مرگ: ۱۳۶۶/۲/۲

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 13, 2016 1754 بازدید       [facebook]