[]


انتشار خبر فوت دکتر شریعتی در کیهان (۱۳۵۶)

دکتر علی شریعتی در گذشت

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 6, 2016 1141 بازدید       [facebook]