[]


تصاویری از مزینان زادگاه اجدادی دکتر شریعتی ۱۳۹۴

تصاویری از مزینان زادگاه اجدادی دکتر شریعتی

 

تصویر از

این تصاویر توسط مردم مزینان گرفته شده که هویت دوتن از آنها برای ما آشکار است .

تصاویر عاشورا و مناظر توسط آقای محسن مزینانی و آقای حسن دستمراد .

و برخی دیگر از سایت سیتی سبزوار .

 • نمایی از عبور دسته عزاداری روز عاشورا از زیر مجسمه دکتر شریعتی
 • مجسمه دکتر شریعتی نصب شده در جاده ابریشم سر آب مزینان
 • نمای از حمل نخل روز عاشورا
 • نماییی از تعزیه خوانی
 • نمایی از تعزیه خوانی
 • نمایی از حاشیه چشمه مزینان
 • نمای از سرد آب کاروانسرای شاه عباسی
 • نمایی از کاروانسرای شاه عباسی ساخته شده در دوران صفویه
 • کویر دق مزینان
 • چشمه قنات مزینان
 • نمایی از چشمه مزینان
 • نمایی از روستا
 • مسجد بلال ساخته شده در زمان سلجوقیان


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 2, 2016 1272 بازدید       [facebook]