[]


برسد به دست پوران عزیزم …؛علی شریعتی (بهار ۱۳۹۵)

برسد به دست پوران عزیزم … (۱۳۳۸،۱۳۳۹)

نویسنده: علی شریعتی؛ تهران نشر کتاب آبان و نشر دید، چاپ اول ۱۳۹۵، قطع رقعی ۱۴۷ صفحه

 

برسد به دست پوران

این کتاب به کوشش و با مقدمه سوسن شریعتی ، با همکاری نشر کتاب آبان و نشر دید ، در اندازه رقعی ، به شمارگان ۲۰۰۰ جلد برای اولین بار در  بهار سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

کتاب شامل دو بخش است، بخش اول ۹۴ صفحه  شامل بیست و نه نامه منتشر نشده دکتر علی‌شریعتی برای همسرش که طی سالهای ۳۸ و ۳۹ در ایام دانشجویی در پاریس نوشته و به مشهد ارسال می‌شده است.

بخش دوم شامل ۵۳ صفحه تصویر نامه‌ها و نیز کارت پستالهایی که به مناسبتهای مختلف ارسال شده است.

  • برسد به دست پوران
  • برسد به دست پوران۲


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 20, 2016 3357 بازدید       [facebook]