[]


یادنامه استاد محمد تقی شریعتی | ۱۳۶۶

scan0001

یادنامه استاد محمد تقی شریعتی

دانشگاه فردوسی مشهد، مجله دانشگده ادبیات و علوم انسانی ( علمی و پژوهشی)، شماره اول و دوم سال بیستم ، شماره مسلسل ۷۶-۷۷، بهار و تابستان ۱۳۶۶. ۵۰۰ صفحه وزیری.

 

این یادنامه به مناسبت اولین سالگرد استاد شریعتی از طرف دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده است. بخشی از این مجله به استاد شریعتی اختصاص دارد و نویسندگان این مطالب عبارتند از:

چراغی که در کانون درخشید ؛ دکتر محمد مهدی رکنی گروه زبان و ادبیات فارسی.

تفسیر سوره توحید ؛ استاد سید جلال‌الدین آشتیانی دانشگده الهیات .

حجاب در قرآن ؛ دکتر سید جعفر شهیدی دانشگده ادبیات دانشگاه تهران.

دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی ؛ دکتر عبدالکریم سروش.

خلاقیت و پژوهش؛ دکتر علی شریعتمداری عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی .

نگرشی بر نهضت عباسیان ؛ دکتر محمد کاظم خواجویان گروه تاریخ .

جایگاه استاد شریعتی در تاریخ معاصر ایران ؛ دکتر غلامعباس توسلی دانشکده علوم اجتماعی – دانشگاه تهران.

پیوند تاریخی کیش مسیح با استعمار غرب و نخستین ستیزه‌های فکری اندیشه گران ایران کار و مزد ؛ دکتر عبدالهادی حائری گروه تاریخ.

در باره داستان کوتاه ؛ دکتر محمد جعفر یاحقی گروه زبان و ادبیات فارسی.

مروری بر سازمانهای سیاسی اجتماعی کنیا؛ دکتر حسین الهی گروه تاریخ .

– اقبال و میلتون : نگرشی سنجشی به سقوط و شخصیت شیطان در بهشت گمشده میلتون و شعرهای اقبال؛ دکتر محمد علوی مقدم گروه زبان و ادبیات فارسی.

سخنی در بزرگداشت استاد محمد تقی شریعتی ؛ دکتر محمود فرهودی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 9, 2015 1653 بازدید       [facebook]