[]


شعری به مناسبت در گذشت استاد (بی نام – ۱۳۶۶)

شعر به مناسبت در گذشت استاد در ۱۳۶۶ -چهلم در گذشت

شعری به مناسبت در گذشت استاد

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 9, 2015 1894 بازدید       [facebook]