[]


بیانیه در مورد بزرگداشتِ سالگرد دکتر شریعتی

482-small-thu 

بیانیه در مورد بزرگداشتِ سالگرد دکتر شریعتی

خانواده شریعتی امسال درخواستی برای برگزاری مراسم نخواهند داشت و از حضور مطبوعاتی یا شرکت در سایر جلسات رسمی نیز معذور خواهند بود. کلیه‌ی برنامه‌های جایگزین یادمان امسال تنها از طریق منبع اطلاع رسانی سایت اینترنتی “بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی” اعلام می‌شود.

 

 

بنام خداوند حقیقت، خیر و زیباییو بیاد آموزگار آزادی، عدالت و عشقدر سی و چهارمین سالگشت هجرت و شهادت آموزگار بیداری دکتر علی شریعتی یاد او را گرامی می داریم. چنانکه می دانید طی دوسال گذشته امکان برگزاری رسمی مراسم یادبود برای دوستداران اندیشه و راه او میسّر نبوده است و سال پیش نیز با درخواست خانواده برای برگزاری مراسم مرسوم سالیانه در حسینه ارشاد موافقت نشد. از اینرو با تشکر از همه ی نیروهای فرهنگی و مردمی، به اطلاع عموم می رسانیم که خانواده شریعتی امسال درخواستی برای برگزاری مراسم نخواهند داشت و از حضور مطبوعاتی یا شرکت در سایر جلسات رسمی نیز معذور خواهند بود.

از اینرو، کلیه‌ی برنامه‌های جایگزین یادمان امسال تنها از طریق منبع اطلاع رسانی سایت اینترنتی “بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی” اعلام می‌شود.

در آستانه 29 خرداد 1390

سی و چهارمین سالگشت

هجرت و شهادت دکتر علی شریعتی

 

خانواده شریعتی

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 7, 2015 1214 بازدید       [facebook]