Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


علی انقلابی، پوران مدنی | تقی رحمانی (کانال تلگرامی تقی رحمانی ـ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰)

علی انقلابی، پوران مدنی

تقى رحمانى
منبع: کانال تلگرامی تقی رحمانی
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

 

طوفان فرزندان نا همگون می زاید اما داستان پوران و علی داستان دیگری است اینان همراهان گاه مخالف روش با هم بودند.

علی از کار فرهنگی می گفت اما انقلابی بود پوران به کار فرهنگی در عمل باور داشت. همراهانی که همراه درک می کنند اما به هم نقد داشتند.

شریعتی می گوید اما خدیجه من، به من ایمان ندارد. پوران هم از این علی از شرایط عینی زندگی درک ندارد گله داشت اما علی را دوست هم داشت.

مادرم می گفت که یک بار پوران خانم به من گفت: ببین بقیه با شوهرانشان چقدر طولانی زندگی کردند اما علی زود رفت .مادر من هم در شوهر زود از دست داد همین قدرت ارتباط گیری پوران خانم را نشان می دهد یعنی دست گذاشتن روی مسئله مشترک.

اما علی از فاطمه گفت که بیشتر اسطوره تا تا ریخ این فاطمه در زمانه ما شد محبوبه و فاطمه امینی که عمر کوتاه داشتند چرا که قهرمانان اگر عمر دراز کنند دچار خود ویرانی گری هم شاید بشوند علی هم عمر کوتاه داشت.

علی در الگو سازی تا فاطمه و زینب تا کربلا و شان و هم تا محبوبه کوتاه عمر پیش نرفت.
اما زمانه یکسان نیست دیالکتیک زندگی هم نا همگون است ولی در یک همگنی تاریخی ماجرا خلق می کند.
همسر معلم انقلاب نه معلم نظام ، زیست مد نی کرد و عمر طولانی کرد به کار فرهنگی روی اورد از اثار علی هم رویکردی فرهنگی ساخت.

پوران زندگی کرد مسولانه اما نه انقلابی و چریکی. زندگی پوران فراز و نشیب دارد سماجت او برای حفظ مادی م.ا شریعتی عده ای را بر می اشقتند اما جمله از او شنیدم که من را قانع کرد گفت نان م.ا ناشر بخورد بهتر است یا کسانی به علی نزدیک و هم فکر هستند

پوران سیاسی نبود اما سیاست را می فهمید. این که پوران با نام علی نخواست به پست و مقام برسد ستودنی است.

اما پوران با نام علی حیطه از زیست زنی مستقل و خاکی و زیاد مادرانه را نشان داد که واقعی ترند لااقل در دنیای امروز.

من در پرتو زیست پوران بزرگی ایثار مادرم را بهتر درک می کنم تا در پرتو محبوبه یا فاطمه امینی اگر چه به اینان بیشتر تعلق الگوی دارم. اما هر دو ر ا لازم می دانم،

وامثال پوران و مادرم را در زندگی واقعی و روز مره لازم تر.
همان طور که الهه امیر انتظام در کنار امیر انتظام زیستی مدنی تر از امیر انتظام را انجام می دهد.در دیالکتیک زندگی همسانی نداریم در کشمکش رفتار های سبک ها و مدل های زندگی خلق می شوند که طرح های جدیدی را سامان می دهند.

ما این طرح ها الگو وار برای زندگی را می بینیم که همسان نیستند اما هم را یار ی می رسانند بدون داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده ولی باید ظرفیت داشت و پذیرش سبک های زندگی را دید ممکن است مطلوب ما نباشند اما هستند و تاثیر می گذارند علی شریعتی و پوران یک نمونه شناخته شده ان هستند.

اما ما به مدل های جدیدی از سبک زندگی نیاز داریم تا به نرمی عام تر برسیم
یاد پوران گرامی.≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 20, 2022 674 بازدید       [facebook]