[]


مُسکُویچ و موزه

JPGمُسکُویچ و موزه

 

ماشین مسکویچ را شریعتی در سال ۱۳۴۵ در مشهد برای خود قسطی و به قیمتی بسیار نازل خریداری کرد.

در آن سال آموزش و پرورش این ماشین‌های روسی را به دلیل قیمت و کیفیت نازلش در اختیار فرهنگیان قرار داده بود و به همین دلیل یک بار بیشتر از روسیه وارد نشد. در نتیجه ماشین متداولی نبود و از همین رو تردد او در شهر مورد توجه قرار می‌گرفت. ماشین روسی به او، که متهم به داشتن تمایلات چپ بود، برای مخالفینش سندی بر اثبات این مدعی تلقی می‌شد. پس از مرگ شریعتی، این ماشین از سوی خانواده او در اختیار یکی از خویشان شریعتی قرار گرفت تا سالم بماند و تا سال ۸۴، که توسط شهرداری تهران برای خانه—موزه‌ی شریعتی خریداری شد، در مشهد تردد می‌کرد.

شرح مفصل مسکویچ و مراحل تعمیر آن .مجله ماشین

 

فایل های ضمیمه :

JPGنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 5, 2015 1570 بازدید       [facebook]