[]


دفترچه‌ی شصت‌برگِ «نوری» (۱۳۴۸)

هبوط

یکی از دفترچه‌های یادداشتِ شریعتی.

شریعتی گفته است که از «سقف، نظم، و تکرار» بیزار است. این خصوصیتِ روحی و نیز شرایط بیرونیِ زیستش هیچ‌گاه فرصت استقرار را به او نمی‌داده است. در نتیجه برای نوشتن و خلق کردنش هیچ مراسم و سلسله‌مراتبی وجود نداشته است.

 

اتاق کار، خانه‌ی اقوام، روستا، هر کدام می‌توانستند خلوتی باشند برای نوشتن. شریعتی بر هر کاغذ و دفتری که می‌یافت در هر گوشه و کناری می‌نوشت. این بی‌نظمی را در شکلِ نوشتنِ او هم می‌توان دید.

فایل های ضمیمه :نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 5, 2015 1245 بازدید       [facebook]